ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                          მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

კვლევები

ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკა ძირითადად სრულდება საერთაშორისო თანამშრომლობათა ფარ­გლებში.

კვლევები მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:

ექსპერიმენტული ფიზიკა
თეორიული ფიზიკა
juelich research center
TodayToday18
This MonthThis Month177